Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Schemalägg minst 20 minuter att äta

Schemalägg minst 20 minuter att äta

Se till att det återstår minst 20 minuter av lunchtiden för själva ätandet. Det säkerställer att måltiden ger eleverna återhämtning och minskar risken för att de struntar i att äta. Yngre elever kan ofta behöva ännu längre tid.

Minska buller

Minska buller

Genom ljuddämpning (med exempelvis tassar) och möblering kan ni bidra till en lugnare miljö. Om miljön upplevs som lugn och inbjudande ökar också sannolikheten att barn och elever väljer att äta.

Låt eleverna ha inflytande över miljön

Låt eleverna ha inflytande över miljön

Gör eleverna delaktiga och ge dem inflytande över miljön där skolmåltiden serveras. Ett sätt kan vara att låta eleverna skapa en låtlista som spelas under måltiderna. Ett annat sätt kan vara att låta dem påverka möblering och dekorationer i restaurangen.

Presentera dagens lunch

Presentera dagens lunch

Elevernas inställning till skolmaten kan påverkas mycket av hur den presenteras. Det handlar om att göra den intressant utifrån elevernas perspektiv men också att visa en ambition och ge den ett signalvärde - att den är viktig och prioriterad.

Schemalägg “lunchlektioner”

Schemalägg “lunchlektioner”

Så kallade ”lunchlektioner” kan minska stress och risken att eleverna äter för lite. Det innebär att en klass har lektion där läraren går med eleverna och äter, därefter går de gemensamt tillbaka upp i klassrummet och fortsätter lektionen. Rast schemaläggs vid ett annat tillfälle.

Inför ett matråd

Inför ett matråd

Delaktighet ska inte underskattas som metod för att skapa engagemang. Genom att låta eleverna engagera sig kring måltidsfrågor i matråd eller lyfta frågorna på klass- och elevråd kan skolan ta del av elevernas syn på skolmåltiden.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Nu är det dags att skapa er handlingsplan. Beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra för att bli bättre, eller motivera hur ni uppfyller kriterierna om ni skattat full pott.

Skriv ut
1

Finns fysiska och psykosociala förutsättningar för att eleverna ska äta skolmåltiden?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

2

Följer skolan upp hur många som kommer till skolrestaurangen?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

3

Erbjuder skolan eleverna möjlighet till delaktighet?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara