Teamet

Teamet

Arbetet med att vara en hälsosam skola berör alla delar av verksamheten. Samla därför gärna ett “Pep-team” med representanter från skolledning, lärare, elever, elevhälsoteam, skolmåltid och fritids som kan planera och leda arbetet tillsammans.

Ibland är det svårt att få med alla på en gång. Börja då i mindre skala, till exempel i ett arbetslag. När ni kommit igång och kan fungera som ett gott exempel kan ni få med er fler. Kompetens och engagemang från många är viktigt för att uppnå största möjliga effekt.

Det stöd som finns på den här sidan bygger på forskning och erfarenhet från skolor som testat och lyckats.

Tipsa!

Vem vill du ha med dig i teamet? Tipsa om Pep Skola här.

E-postadressen sparas inte.

Tack för att du tipsar om oss.

Steg för steg

Steg för steg

Sidan är uppdelad i tre områden om fysisk aktivitet och tre om hälsosamma matvanor. Inom dessa får ni hjälp att se era behov, planera in aktiviteter och att följa upp vad som gick bra och vad som kanske inte gick lika bra.

Att arbeta systematiskt kräver tid, vilket ofta är den största utmaningen. Det har varit tydligt för de skolor som redan är igång med det här arbetet. Välj därför de områden som är viktigast för er och ta er an ett i taget.

Sidan är utformad för att passa arbetet med skolans verksamhetsplan och vara till hjälp för att uppfylla dess mål.

Kom igång med Pep Skola redan idag!

Få praktiskt stöd med att arbeta systematiskt med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor på din skola.

Det är jättelätt!

Fyll i fälten så skickar vi en alldeles egen länk till er. På den sparas allt ni gör, utan krångliga inloggningar. Det är bara att sätta igång.

Din mailadress kommer användas för att skicka ut en unik länk till dig. All information ni skriver sparas på den länken men är anonym och bara för er skull.

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här.

Jag vill veta vad som händer och ta del av information och inbjudningar från Generation Pep.

Klar!

Tack, nu har vi skickat ett mail till dig med allt du behöver. Kolla mailen och kom igång! Om du inte får mailet, dubbelkolla om det hamnat bland din skräppost.