Teamet

Teamet

Arbetet med att få en mer hälsosam skola berör alla delar av verksamheten och det är bra att jobba tillsammans redan från början. Det allra bästa är om hela skolan är med men om det är svårt att få till kan ni börja med att sätta ihop ett “Pep-team” med exempelvis lärare, personer från elevråd, elevhälsoteam, skolmåltid och fritids.

När ni kommit igång och kan fungera som ett gott exempel kan ni få med er fler och göra ännu större framsteg. Kompetens och engagemang från många är viktigt för att uppnå största möjliga effekt.

Det stöd som kommer finnas på den här sidan bygger på forskning och erfarenhet från skolor som testat och lyckats.

Tipsa!

Vem vill du ha med dig i teamet? Förhandstipsa om sidan här.E-postadressen sparas inte.

Tack för att du tipsar om oss.

Steg för steg

Steg för steg

Att arbeta systematiskt kräver tid, vilket ofta är den största utmaningen. Det har varit tydligt för de skolor som redan är igång med det här arbetet.

Deras erfarenhet visar att det är viktigt att skapa låga trösklar genom att börja med det som känns enklast. Det är bättre att göra något litet än ingenting alls. Att komma igång är ett mål i sig och det handlar inte i första hand om att bli klar.

Det stöd som kommer finnas på den här sidan är uppdelat i sex områden, tre om fysisk aktivitet och tre om hälsosamma matvanor. Inom dessa får ni hjälp att beskriva ert nuläge för att se era behov, att planera in aktiviteter och att följa upp vad som gick bra och vad som kanske inte gick lika bra. Ni kommer själva kunna välja de områden som är viktigast för er samt om ni vill göra ett i taget eller alla på en gång.

Innehållet bygger på forskning och erfarenhet från skolor som testat och lyckats. Stödet är utformat för att passa arbetet med skolans verksamhetsplan och vara till hjälp för att uppfylla dess mål.

Anmäl ditt intresse redan nu!

Skriv upp dig här så håller vi dig uppdaterad.

När du skriver in din mailadress kommer vi att spara den för att bl.a. kunna skicka information och nyhetsbrev till dig. Vill du veta mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här.

Tack!

Nu har det skickats ett bekräftelsemail till dig.

Oj!

Du måste ange en e-postadress.