Gratulerar!

Ni fick full pott på samtliga områden! Ni har inte bara koll på ert nuläge, ni har dessutom genomfört många bra aktiviteter både för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor utifrån klass eller stadie. Nu är ni inte långt ifrån att bli en certifierad Generation Pep Skola. Läs mer i vår certifieringsguide.

Som belöning för ert gedigna arbete skulle vi vilja erbjuda er något som kan hjälpa skolan vidare. Är ni sugna?

Kom ihåg!
Beskriv gärna vilka aktiviteter som ligger bakom ert resultat under ”Nuläge” för samtliga områden.

Full pott!

Fantastiskt, ni fick full pott på samtliga områden! Ni har inte bara full koll på ert nuläge, ni har dessutom genomfört en massa bra aktiviteter både för fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor på hela er skola. Nu är ni med i sista granskningsprocessen för att bli en certifierad Generation Pep Skola.

Ta det sista steget mot en certifiering genom att fylla i enkäten ansökan om certifiering.

Kom ihåg!
När ni har blivit en certifierad Generation Pep Skola är ni det för ett år framåt. Glöm inte att förnya er certifiering årligen. Det gör ni genom att fylla i följande enkät.

En del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
Läs mer
Det är kostnadsfritt och vem som helst kan göra det.
Läs mer
Utvecklat tillsammans med skolor och forskare.
Läs mer
Möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola.
Läs mer
En del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
Läs mer
Det är kostnadsfritt och vem som helst kan göra det.
Läs mer
Utvecklat tillsammans med skolor och forskare.
Läs mer
Möjlighet att bli en certifierad Generation Pep Skola.
Läs mer