Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Inför regelbundna rörelsepauser

Inför regelbundna rörelsepauser

Att inkludera rörelse på totalt 10–20 minuter under dagen ger omedelbar och långsiktig effekt. Ta några minuter och gör exempelvis upphopp eller dans till någon favoritlåt. Det kan bli lite stökigt i början, men skapar bättre koncentration efteråt.

Svara genom att röra sig

Svara genom att röra sig

Få in rörelse genom att låta eleverna röra sig för att svara på frågor. Det kan vara att turas om att komma fram till tavlan, fyra hörn-övningar eller att stå upp istället för att räcka upp handen. På så vis blir rörelse en del av lektionen, utan att skapa avbrott.

Inför utomhuslektioner

Inför utomhuslektioner

Att vara utomhus möjliggör rörelser som kan vara svåra att göra inomhus. Det kan handla om lektioner kopplade till utomhusmiljön eller lektioner där eleverna rör sig för att lösa uppgifter. Två exempel är att träna glosor eller svara på frågor när man går.

Skapa en rörelseyta i klassrummet

Skapa en rörelseyta i klassrummet

Avsätt en begränsad del av klassrummet för rörelsepauser. På så vis kan elever som känner att de behöver röra på sig göra det utan att störa lektionen eller andra elever. Det kan även finnas redskap som hopprep eller balansboll tillgängliga i klassrummet.

Möjliggör rörelse utan ljud

Möjliggör rörelse utan ljud

Genom att sätta tassar på bord, stolar och föremål blir det möjligt att röra sig vid bänkar eller bord utan att det blir störande ljud. Istället för att motarbeta naturliga rörelsemönster som kan vara svåra att undvika, fokusera på att tillåta det som inte stör.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Nu är det dags att skapa er handlingsplan. Beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra för att bli bättre, eller motivera hur ni uppfyller kriterierna om ni skattat full pott.

Skriv ut
1

Har skolan rörelsepauser under lektionstid?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

2

Har skolan inkluderat fysisk aktivitet i undervisningen under lektion?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

3

Planerar och följer skolan upp aktiviteter för fysisk aktivitet?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara