Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Fysisk aktivitet på fritids

Fysisk aktivitet på fritids

För yngre barn och elever är ofta fritids förknippat med rörelse och lek. Erbjud en bredd av aktiviteter för att möjliggöra att eleverna väljer något annat än stillasittande. Fysisk aktivitet på fritids kan vara gemensam och individuell, organiserad eller frivillig.

Bjud in föreningar

Bjud in föreningar

För att locka elever till föreningsaktivitet behöver de veta vad som erbjuds. Bjud gärna in föreningar som kan organisera aktiviteter i anslutning till skoldagen, och ge dem en chans att informera om de valmöjligheter som finns.

Starta Skol IF

Starta Skol IF

En skol-IF är enkel att bilda. Det räcker att ni är några som vill idrotta tillsammans under organiserade former och bestämmer vad ni ska heta. För den som vill finns också möjlighet att bli medlem i ett förbund.

Uppmuntra till “Gående skolbuss”

Uppmuntra till “Gående skolbuss”

En gående skolbuss är när flera elever går till skolan gemensamt. Från skolans håll kan det få stor effekt att uppmuntra till detta genom att informera både elever och föräldrar. Ju fler som får veta, ju troligare är det att de tar initiativet.

Uppmuntra att ta cykeln till skolan

Uppmuntra att ta cykeln till skolan

Barns promenader och cykling till och från skolan har minskat kraftigt de senaste decennierna. Genom information om möjligheter och att säkerställa plats och information om hantering av cyklar så kan ni uppmuntra fler att cykla.

Inför morgonpuls

Inför morgonpuls

Schemalägg fysisk aktivitet innan eller efter skoldagen, ute på skolgården med lite musik. För detta krävs beslut om att det ska schemaläggas, men sen är det en god idé att skapa ett schema där man roterar ansvaret för att leda morgonpuls.

Inför temadagar

Inför temadagar

En heldag med fokus på fysisk aktivitet är ett bra sätt att få igång information och samtal kring vikten av att röra sig. Det kan väcka intresse och vara en bra utgångspunkt för ökad medvetenhet och deltagande i andra aktiviteter. I inspirationsbanken finns bra tips!

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Nu är det dags att skapa er handlingsplan. Beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra för att bli bättre, eller motivera hur ni uppfyller kriterierna om ni skattat full pott.

Skriv ut
1

Främjar skolan aktiv transport på väg till/från skolan?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

2

Erbjuder skolan fysisk aktivitet före-och/eller efter skolan?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

3

Erbjuder skolan fysisk aktivitet i form av föreningsaktiviteter?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara