Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Inför organiserade rastaktiviteter

Inför organiserade rastaktiviteter

Inom forskning finns stöd för att pedagogers engagemang och initiativ till aktiv lek har betydelse. Organiserad fysisk aktivitet innebär rastaktiviteter som elever eller personal leder. Exempel kan vara kull, dans och lek.

Ha synliga scheman

Ha synliga scheman

Förutom att införa planerade och organiserade aktiviteter behöver informationen nå eleverna. Gör scheman där både fria och styrda rastaktiviteter för veckan framgår och sätt upp dem där de syns.

Skapa fler rörelsemiljöer

Skapa fler rörelsemiljöer

Inom forskning finns stöd för att de miljöer som barn vistas i kan uppmuntra fysisk aktivitet. Att anpassa inne- och utemiljö så att dessa inspirerar till rörelse har bevisad effekt. Det finns många möjligheter men pingisbord och klätterväggar är två exempel.

Tillgängliggör utrustning

Tillgängliggör utrustning

Inom forskning finns stöd för att en viss typ av utrustning och redskap engagerar barn till fysisk aktivitet. Se till att eleverna har tillgång till stadieanpassad utrustning för att uppmuntra aktivitet. Det kan vara hopprep, rockringar eller bollar av olika slag.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Nu är det dags att skapa er handlingsplan. Beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra för att bli bättre, eller motivera hur ni uppfyller kriterierna om ni skattat full pott.

Skriv ut
1

Främjar skolans miljö till fysisk aktivitet?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

2

Erbjuder skolan tillgång till utrustning för fysisk aktivitet?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

3

Har skolan organiserade rastaktiviteter som uppmuntrar till fysisk aktivitet?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara