Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Pedagoger som deltar i skolmåltider (pedagogisk lunch)
Läs mer

Pedagoger som deltar i skolmåltider (pedagogisk lunch)

Genom att ha pedagoger som äter tillsammans med barnen sätter ni en kultur kring och befäster måltiderna som en del av skoldagen. Det är viktigt att eleverna ser att personalen prioriterar måltiden och är goda förebilder när det gäller att äta allsidigt.

Använd skolmåltiden i undervisningen
Läs mer

Använd skolmåltiden i undervisningen

Skolmåltiden kan vara ett pedagogiskt verktyg i olika ämnen för att öka kunskapen om hur mat och näring hänger ihop med hälsa, eller för att lära sig mer om matkulturer och traditioner. Det kan bidra till att främja lusten att prova olika maträtter och äta varierat.

Fortbilda måltidspersonalen
Läs mer

Fortbilda måltidspersonalen

Se till att måltidspersonalen har kunskap och förutsättningar att erbjuda, uppmuntra och informera om maten som serveras. Det är också viktigt för att kunna ställa krav på den mat som erbjuds i skolan.

Synliggör måltidspersonalens kompetens
Läs mer

Synliggör måltidspersonalens kompetens

Låt måltidspersonalens kompetens bli tydlig för eleverna. Skyltar som visar matens koppling till näring och funktion för kroppen är ett exempel. Det finns också fördelar med att låta skolrestaurangen och undervisningen i hem- och konsumentkunskap samverka.

För allas inkludering
Läs mer

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Nu är det dags att skapa er handlingsplan. Beskriv vilka aktiviteter ni vill genomföra för att bli bättre, eller motivera hur ni uppfyller kriterierna om ni skattat full pott.

Skriv ut
1

Genomför skolan pedagogiska måltider?

Läs mer
1
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

2

Finns pedagogiska riktlinjer/mål med skolmåltiden?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara

3

Inkluderas skolmåltidspersonalen i arbetet med pedagogiska måltider?

Läs mer
1
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Skapa handlingsplan för hur ni ska uppfylla kriterierna!
Spara