Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Schemalägg minst 20 minuter att äta

Schemalägg minst 20 minuter att äta

Se till att det återstår minst 20 minuter av lunchtiden för själva ätandet. Det säkerställer att måltiden ger eleverna återhämtning och minskar risken för att de struntar i att äta. Yngre elever kan ofta behöva ännu längre tid.

Minska buller

Minska buller

Genom ljuddämpning (med exempelvis tassar) och möblering kan ni bidra till en lugnare miljö. Om miljön upplevs som lugn och inbjudande ökar också sannolikheten att barn och elever väljer att äta.

Låt eleverna ha inflytande över miljön

Låt eleverna ha inflytande över miljön

Gör eleverna delaktiga och ge dem inflytande över miljön där skolmåltiden serveras. Ett sätt kan vara att låta eleverna skapa en låtlista som spelas under måltiderna. Ett annat sätt kan vara att låta dem påverka möblering och dekorationer i restaurangen.

Presentera dagens lunch

Presentera dagens lunch

Elevernas inställning till skolmaten kan påverkas mycket av hur den presenteras. Det handlar om att göra den intressant utifrån elevernas perspektiv men också att visa en ambition och ge den ett signalvärde - att den är viktig och prioriterad.

Schemalägg “lunchlektioner”

Schemalägg “lunchlektioner”

Så kallade ”lunchlektioner” kan minska stress och risken att eleverna äter för lite. Det innebär att en klass har lektion där läraren går med eleverna och äter, därefter går de gemensamt tillbaka upp i klassrummet och fortsätter lektionen. Rast schemaläggs vid ett annat tillfälle.

Inför ett matråd

Inför ett matråd

Delaktighet ska inte underskattas som metod för att skapa engagemang. Genom att låta eleverna engagera sig kring måltidsfrågor i matråd eller lyfta frågorna på klass- och elevråd kan skolan ta del av elevernas syn på skolmåltiden.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Handlingsplanen är till för att både beskriva det som fungerar bra och det som kan bli bättre. Den består av tre steg och ger stöd och hjälp i att beskriva nuläget samt planera och följa upp aktiviteter

  • Nuläge
  • Planera
  • Följ upp
Nuläge

Hur ser det ut idag? Beskriv ert nuläge och vilka aktiviteter som ligger bakom resultatet. Spara när ni känner er klara och fortsätt sedan till planera.

Skriv ut
1

Finns fysiska och psykosociala förutsättningar för att eleverna ska äta skolmåltiden?

Läs mer
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Spara

2

Följer skolan upp hur många som kommer till skolrestaurangen?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

3

Erbjuder skolan eleverna möjlighet till delaktighet?

Läs mer
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Spara

Planera

Vad skulle krävas för en förbättring? Utifrån era styrkor och svagheter, planera lämpliga aktiviteter som ni tror skulle göra störst skillnad. Beskriv aktiviteterna, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Spara när ni känner er klara.

+ Lägg till aktivitet
Skriv ut
Följ upp

Tips från Inspirationsbanken

Nedan följer ett urval av tips från Inspirationsbanken inom detta område. Ta gärna del av fler tips om du behöver inspiration.