Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Utvärdera näringsriktighet

Utvärdera näringsriktighet

Utvärdera ert utbud och näringsriktighet en gång per läsår. Det kan ni exempelvis göra med det webbaserade verktyget SkolmatSverige (www.skolmatsverige.se). Bedömningen kan göras även utan kompetens inom näringslära.

Säkerställ tillgång till frukt och grönt

Säkerställ tillgång till frukt och grönt

Ge valmöjligheten att alltid kunna komplettera skolmåltiden med grönsaker och frukt. Att grönsaker och frukt finns tillgängliga har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att främja den faktiska konsumtionen hos barn och unga.

Minimera ohälsosamma alternativ

Minimera ohälsosamma alternativ

Säkerställ att frukost, mellanmål på fritids och utbud i eventuellt elevcafé är hälsosamt. Minimera de onyttiga alternativen som kan vara svåra att motstå. Visa att fika eller firande inte måste innebära godis, kakor eller läsk. Dans, ballonger och fruktsallad går lika bra.

Hem- och konsumentkunskap som resurs

Hem- och konsumentkunskap som resurs

Inom hem- och konsumentkunskapen kan eleverna få verktyg för att själva laga hälsosam mat och öka sin kunskap om hur allsidig och balanserad mat hänger ihop med hälsa. Ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos pedagogerna.

Erbjud eleverna frukost

Erbjud eleverna frukost

Det är inte alla barn som kan äta frukost hemma.Elever som hoppar över skollunchen är de som ofta inte heller äter frukost.Frukosten kan bidra till goda matvanor under resten av dagen.Att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering på både kort och lång sikt.

Ställ krav vid upphandling

Ställ krav vid upphandling

Definiera och inkludera måltidskvalitet som ett kriterium vid upphandling av leverantörer för skolmåltider. Använd gärna Checklista för upphandling av måltidstjänster som utgår från Livsmedelsverkets modell för bra offentliga måltider. Syftet är att ge ett praktiskt stöd kring hur måltidskvalitet kan beskrivas och följas upp.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Handlingsplanen är till för att både beskriva det som fungerar bra och det som kan bli bättre. Den består av tre steg och ger stöd och hjälp i att beskriva nuläget samt planera och följa upp aktiviteter

  • Nuläge
  • Planera
  • Följ upp
Nuläge

Hur ser det ut idag? Beskriv ert nuläge och vilka aktiviteter som ligger bakom resultatet. Spara när ni känner er klara och fortsätt sedan till planera.

Skriv ut
1

Har skolan eller kommunen system och rutiner för att säkerställa att skolmaten är näringsriktig?

Läs mer
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Spara

2

Begränsar skolan tillgången till onyttiga alternativ?

Läs mer
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Spara

3

Följer skolan upp hur mycket som äts av skollunchen?

Läs mer
Aldrig
Någon gång
per läsår
Några gånger
per termin
Dagligen
Vet ej
Spara

Planera

Vad skulle krävas för en förbättring? Utifrån era styrkor och svagheter, planera lämpliga aktiviteter som ni tror skulle göra störst skillnad. Beskriv aktiviteterna, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Spara när ni känner er klara.

+ Lägg till aktivitet
Skriv ut
Följ upp

Tips från Inspirationsbanken

Nedan följer ett urval av tips från Inspirationsbanken inom detta område. Ta gärna del av fler tips om du behöver inspiration.