Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Inför regelbundna rörelsepauser

Inför regelbundna rörelsepauser

Att inkludera rörelse på totalt 10–20 minuter under dagen ger omedelbar och långsiktig effekt. Ta några minuter och gör exempelvis upphopp eller dans till någon favoritlåt. Det kan bli lite stökigt i början, men skapar bättre koncentration efteråt.

Svara genom att röra sig

Svara genom att röra sig

Få in rörelse genom att låta eleverna röra sig för att svara på frågor. Det kan vara att turas om att komma fram till tavlan, fyra hörn-övningar eller att stå upp istället för att räcka upp handen. På så vis blir rörelse en del av lektionen, utan att skapa avbrott.

Inför utomhuslektioner

Inför utomhuslektioner

Att vara utomhus möjliggör rörelser som kan vara svåra att göra inomhus. Det kan handla om lektioner kopplade till utomhusmiljön eller lektioner där eleverna rör sig för att lösa uppgifter. Två exempel är att träna glosor eller svara på frågor när man går.

Skapa en rörelseyta i klassrummet

Skapa en rörelseyta i klassrummet

Avsätt en begränsad del av klassrummet för rörelsepauser. På så vis kan elever som känner att de behöver röra på sig göra det utan att störa lektionen eller andra elever. Det kan även finnas redskap som hopprep eller balansboll tillgängliga i klassrummet.

Möjliggör rörelse utan ljud

Möjliggör rörelse utan ljud

Genom att sätta tassar på bord, stolar och föremål blir det möjligt att röra sig vid bänkar eller bord utan att det blir störande ljud. Istället för att motarbeta naturliga rörelsemönster som kan vara svåra att undvika, fokusera på att tillåta det som inte stör.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Handlingsplanen är till för att både beskriva det som fungerar bra och det som kan bli bättre. Den består av tre steg och ger stöd och hjälp i att beskriva nuläget samt planera och följa upp aktiviteter

  • Nuläge
  • Planera
  • Följ upp
Nuläge

Hur ser det ut idag? Beskriv ert nuläge och vilka aktiviteter som ligger bakom resultatet. Spara när ni känner er klara och fortsätt sedan till planera.

Skriv ut
1

Har skolan rörelsepauser under lektionstid?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

2

Har skolan inkluderat fysisk aktivitet i undervisningen under lektion?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

3

Planerar och följer skolan upp aktiviteter för fysisk aktivitet?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

Planera

Vad skulle krävas för en förbättring? Utifrån era styrkor och svagheter, planera lämpliga aktiviteter som ni tror skulle göra störst skillnad. Beskriv aktiviteterna, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Spara när ni känner er klara.

+ Lägg till aktivitet
Skriv ut
Följ upp

Tips från Inspirationsbanken

Nedan följer ett urval av tips från Inspirationsbanken inom detta område. Ta gärna del av fler tips om du behöver inspiration.